Cửu Thế

Cửu Thế

Mỹ Bảo

8 chương

Edit: Py

Nhất thế, nàng là hoa khôi danh mãn Tần Hoài.

Nhị thế, nàng là một cái tiểu thư, từ nhỏ đã sống trong cẩm y ngọc thực.

Tam thế,

nàng được phân đến ở Đan Tâm các, chuyên sao chép văn thư trong Hoàng cung

Ở thế thứ tư, nàng – một tiểu thư nhà quan lại đi đem lòng yêu mến một thư sinh nhã nhặn, hiền lành nhưng gia cảnh bần hàn.

...

Thế sự luân chuyển

Nhật nguyệt đổi dời

Tình yêu mỏng manh tựa trang giấy, nhẹ bẫng như lông hồng

So với luân hồi, thiên địa, ái tình vốn chẳng là gì...