Giáo Thảo Đối Với Tôi Nhất Kiến Chung Tình

Giáo Thảo Đối Với Tôi Nhất Kiến Chung Tình

Kháng Kim

32 chương

Bạn đang đọc truyện Giáo Thảo Đối Với Tôi Nhất Kiến Chung Tình của tác giả Kháng Kim . "Ai dám bắt nạt cậu, nói cho anh biết! Anh chắc chắn sẽ để hắn khỏi nhìn được mặt trời hôm sau luôn!"

Hà Tự: "Không thấy mặt trời? Hôm sau chẳng lẽ có nhiều sương mù sao?"

Hà Tự: "Cậu đúng áo bông tri kỉ của ba ba nha."

Từ Kiến Trừng: "Giờ mà áo bông cái gì, không sợ nóng nổi sẩy sao?"

Hà Tự: "Thì mùa hè cậu là quạt mát của ba ba, mùa đông là áo bông sưởi ấm mà!"