Truyện Tiểu Thuyết Hot

Những truyện tiểu thuyết hot được nhiều người đón đọc.

Tra Công Chi Tử

Tra Công Chi Tử

Full93 chương
#1
Láng Giềng

Láng Giềng

Full108 chương
#4
Quỷ Huynh

Quỷ Huynh

Full44 chương
#6
Ngang Tàng (Tát Dã)

Ngang Tàng (Tát Dã)

Full151 chương
#7
Giang Sơn Hứa Nhĩ

Giang Sơn Hứa Nhĩ

Full92 chương
#9
Thịnh Thế Thanh Phong

Thịnh Thế Thanh Phong

Full152 chương
#10
Viên Kẹo Nhỏ

Viên Kẹo Nhỏ

Full19 chương
#16
Âm Thân

Âm Thân

Full8 chương
#17