Truyện Tiểu Thuyết Hot

Những truyện tiểu thuyết hot được nhiều người đón đọc.

Tra Công Chi Tử

Tra Công Chi Tử

Full93 chương
#2
Ngang Tàng (Tát Dã)

Ngang Tàng (Tát Dã)

Full151 chương
#3
Quỷ Huynh

Quỷ Huynh

Full44 chương
#8
Nhất Kiếm Sương Hàn

Nhất Kiếm Sương Hàn

Full163 chương
#11
Thịnh Thế Thanh Phong

Thịnh Thế Thanh Phong

Full152 chương
#18
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo

Nghe Nói Tôi Rất Nghèo

Full50 chương
#19
Đương Niên Ly Tao

Đương Niên Ly Tao

Full72 chương
#19