Truyện Tiểu Thuyết Hot

Những truyện tiểu thuyết hot được nhiều người đón đọc.

Tra Công Chi Tử

Tra Công Chi Tử

Full93 chương
#1
Nhất Kiếm Sương Hàn

Nhất Kiếm Sương Hàn

Full163 chương
#2
Ngang Tàng (Tát Dã)

Ngang Tàng (Tát Dã)

Full151 chương
#6
Bạo Quân

Bạo Quân

Full111 chương
#7
Xuyên Việt Chi Quy Đồ

Xuyên Việt Chi Quy Đồ

Full125 chương
#9
Viên Kẹo Nhỏ

Viên Kẹo Nhỏ

Full19 chương
#11
Đương Niên Ly Tao

Đương Niên Ly Tao

Full72 chương
#11
Mục Nhiên

Mục Nhiên

Full77 chương
#12
Trấn Hồn

Trấn Hồn

Full110 chương
#13
Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Full630 chương
#15
Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Full90 chương
#16
Thịnh Thế Thanh Phong

Thịnh Thế Thanh Phong

Full152 chương
#17
Âm Thân

Âm Thân

Full8 chương
#19