Truyện Tiểu Thuyết Hot

Những truyện tiểu thuyết hot được nhiều người đón đọc.

Tra Công Chi Tử

Tra Công Chi Tử

Full93 chương
#2
Chiến Thần

Chiến Thần

Full144 chương
#8
Dị Thế Lưu Đày

Dị Thế Lưu Đày

Full668 chương
#9
Ngang Tàng (Tát Dã)

Ngang Tàng (Tát Dã)

Full151 chương
#10
Quỷ Huynh

Quỷ Huynh

Full44 chương
#14
Âm Thân

Âm Thân

Full8 chương
#15