Top Truyện Trong Tuần

Những bộ truyện tiểu thuyết hot nhất trong tuần này

Tra Công Chi Tử

Tra Công Chi Tử

Full93 chương
#1
Chú Ái Tinh Không

Chú Ái Tinh Không

Full283 chương
#2
Chiến Thần

Chiến Thần

Full144 chương
#4
Đương Niên Ly Tao

Đương Niên Ly Tao

Full72 chương
#7
Dị Thế Lưu Đày

Dị Thế Lưu Đày

Full668 chương
#9
Ngang Tàng (Tát Dã)

Ngang Tàng (Tát Dã)

Full151 chương
#18
Ngầm Mê Muội

Ngầm Mê Muội

24 chương
#19
Trấn Hồn

Trấn Hồn

Full110 chương
#20