Thể Loại
Tác GiảQuất Vượng Vượng
Số Chương101 chương
Trạng TháiCòn Tiếp
Thứ Hạng
#1 TOP Tháng#2 TOP Tuần#1 TOP Trong Ngày

Tóm tắt

Lý Thanh Lê làm một giấc mộng, trong mộng chính mình là một quyển niên đại văn lại lười lại béo, là cực phẩm cô em chồng.

Không chỉ nàng là cực phẩm, cha mẹ của nàng ca ca tẩu tẩu chất tử chất nữ cũng là cực phẩm.

Bọn họ người một nhà mỗi ngày không phải gây sự, thì là tìm chết, suốt đời tận sức tại cho nam nữ chủ chế tạo phiền toái, cuối cùng kết cục tự nhiên thê thảm vô cùng.

Lý Thanh Lê: Không! Ta lớn đẹp như vậy, ta không thể chết sớm! Còn có cha mẹ của ta ca tẩu chất tử chất nữ, tuy rằng cực phẩm điểm, miễn cưỡng còn có thể cứu giúp một chút.

Xuyên sách.

Trên tổng số 2 lượt bình chọn