Chương 1:Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Lời Tựa

Thẩm Hi Hòa: “Chư vị hoàng tử thi nhau cầu hôn, mỗi người một vẻ, Thái tử điện hạ có gì hơn người?” Tiêu Hoa Ung: “Ta chẳng có ưu điểm gì, cũng may là sức khỏe kém, đợi đến khi ta đăng cơ, nếu nàng thấy ta chướng mắt, ta có thể chết sớm.”

Bạn cảm thấy chương này như thế nào?
Trước
❛ Website dành cho những tín đồ truyện chữ có niềm đam mê bất diệt với truyện. ❜