Thể Loại
Tác GiảThối Qua
Số Chương123 chương
Trạng TháiCòn Tiếp

Tóm tắt

Weibo @ Tấn Giang Thối Qua

Bị bỏ hoang cách đấu người máy nuôi dưỡng lớn lên Thừa Phong, tại ngày nào đó tiếp xúc đến trong truyền thuyết cơ giáp.

Thừa Phong: . . . A thông suốt!

-

« đệ nhất chiến trường quan chỉ huy! » tỷ muội thiên, được thôi, nghe các ngươi dùng về cái này trung nhị hệ liệt tên.

Không có gì đáng nói, chỉ viết sân trường, trung thiên, đồ cái vui vẻ, quần chúng tùy ý

Nội dung nhãn hiệu: Tinh tế sảng văn trưởng thành

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Diệp Quy Trình (Thừa Phong) ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Một câu giới thiệu vắn tắt: Ngươi nhìn ngươi cái nhỏ nãi đóng

Lập ý: Thanh xuân không hối hận, nhiệt huyết chảy dài!

Trên tổng số 1 lượt bình chọn