Thể Loại
Tác GiảClara Hiddelston
Số Chương44 chương
Trạng TháiCòn Tiếp

Tóm tắt

Tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh vào thế giới song song

Cả ba đều có thêm 1 người anh người chị?

Từ anh hùng trở thành kẻ bị kẻ bị người người ghét.

" Ở trong nơi đầy sự mục rỗng này vẫn còn có kẻ đưa tay về phía họ? "

" Nếu có kiếp sau.......

hãy sống là chính mình nhé! "

Hãy là người đầu tiên đánh giá cho truyện này