Thể Loại
Tác GiảPhiên Gia Thang
Số Chương68 chương
Trạng TháiCòn Tiếp

Tóm tắt

*Giới thiệu truyện Thao Nát Những Bá Tổng Đó - Tác giả: Phiên Gia Thang *

Truyện được đăng trên Truyện 88 . Nghiêm cấm sao chép đăng lại

Chu Uý Kì ngoài ý muốn bị buộc định một hệ thống "Thao phiên bá tổng", nhiệm vụ chính là xuyên qua các loại thế giới thao phiên các loại bá tổng, thao bọn họ đến biết nghe lời. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ Chu Uý Kì mới có thể thuận lợi rời khỏi, tích luỹ giá trị kinh nghiệm nhất định. Bá tổng phim thần tượng Mary Sue, bá tổng tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue, bá tổng tiểu thuyết tra công tiện thụ...đợi đã, thao phiên bọn họ!

Trên tổng số 8 lượt bình chọn