Thể Loại
Tác GiảNhất Cá Mễ Bính
Số Chương56 chương
Trạng TháiĐã Hoàn

Tóm tắt

Thể loại: hiện đại, đô thị, cửu biệt trùng phùng, ngọt sủng, biệt nữu công X nhân thê thụ

Editor: Bưởi xanh

Từ năm tám tuổi, Diệp Hàm Tranh trở thành bạn cùng chơi của Lục Minh Tiêu.

Không chỉ phải chơi chung mà còn chịu trách nhiệm chăm sóc việc ăn, mặc, ở, đi lại của hắn....

Hãy là người đầu tiên đánh giá cho truyện này