Tự Mình Đa Tình

Tự Mình Đa Tình

Tạp Liệt Phu Tư Cơ

Full
56 chương·17 lượt đọc
Thể Loại
Tác GiảTạp Liệt Phu Tư Cơ
Số Chương56 chương
Trạng TháiĐã Hoàn

Tóm tắt

Hán Việt: Tự tác đa tình

Edit: Fall Moon

Thể loại: Đam mỹ, tu chân, HE, xuyên thư, Ngọt sủng, Niên hạ, Cẩu huyết, Gương vỡ lại lành, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Sư đồ, Vả mặt

Một đôi sư đồ người truy ta chạy, ta truy ngươi chạy...

Chuyện cũng không có gì nếu sư tôn đa tình thích đệ tử và đệ tử chấp thuận, hay lưỡng lự, rồi một hồi ngược lại chấp nhận. Thật sự thì đệ tử xa lánh, trốn chạy. Và vì vậy khi sư tôn nhận một đệ tử khác rồi hết lòng dạy dỗ, đệ tử này lại quay lại theo đuổi...

Chỉ có thể nói, vả mặt dến thật nhanh!!!

Hãy là người đầu tiên đánh giá cho truyện này