Chương 125:Xuân Sắc Như Thế

Ngoại Truyện 1: Người Mà Đang Nói Hiện Thời, Ở Vùng Nước Biếc Cách Vời Một Phương[1]

Bạn cảm thấy chương này như thế nào?
❛ Website dành cho những tín đồ truyện chữ có niềm đam mê bất diệt với truyện. ❜