Thể Loại
Tác GiảViễn Phương Nhĩ Đóa
Số Chương521 chương
Trạng TháiCòn Tiếp

Tóm tắt

A Cẩm cảm thấy sinh hoạt không thú vị, không nghĩ lại bị hệ thống nhặt được, muốn nàng hoàn thành nhiệm vụ.

Đối mặt hệ thống các loại an lợi, A Cẩm chỉ muốn nói: Phiền phức đánh gãy một chút, hiện tại ta có thể đi chết sao?

Nữ chính tự cường tự lập, không có nam chính

Hãy là người đầu tiên đánh giá cho truyện này